Interim projecten

Interim projecten zijn complex en van tijdelijke aard door de inzet van een zelfstandig professional bij een organisatie. Het zijn tijdelijke oplossingen voor doorgaans structurele problemen. Tijd en geld zijn vaak belangrijker dan de kwaliteit van het wervingsproces zelf.

VAN HEZIK + PARTNERS draaien dat graag om. Interim projecten verdienen ons inziens minimaal even veel aandacht en tijd als werving en selectie. Door toegewijde aandacht en tijdig te worden betrokken door opdrachtgever bij het ontstaan van een interim project maken Van HEZIK + PARTNERS het verschil.

Neem contact met ons op

Werving & selectie

Werving & selectie begint met het opstellen van een begrijpelijk en aansprekend organisatie- en functieprofiel voor kandidaten en het screenen van een motivatie en cv met als doel een dienstbetrekking aan te gaan bij opdrachtgever. Door volledige aandacht te geven aan dit proces worden de gewenste kandidaten bereikt.

Werving en selectie als proces gaat over een match tussen wat een organisatie en een kandidaat elkaar te bieden hebben. Om dat zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, is aandacht nodig voor wat de organisatie nu werkelijk nodig heeft en even veel aandacht heeft voor de innerlijke drijfveren van de kandidaat. VAN HEZIK + PARTNERS geeft die aandacht. Onze persoonlijke benadering staat hier garant voor.

Neem contact met ons op

Strategische organisatieplanning

Strategische organisatieplanning wordt steeds belangrijker. De wereld en de branche veranderen in rap tempo, maar verandert uw organisatie wel snel genoeg mee? Sluiten competenties en kennisniveau van medewerkers nog wel genoeg aan bij wat uw organisatie nodig heeft? En met wie bespreekt u dit?

VAN HEZIK + PARTNERS bieden meer dan een luisterend oor. Niet alleen door coaching en begeleiding van uw mensen, maar ook door vertrouwen te bieden en waar nodig de confrontatie aan te gaan. Oprechtheid, een heldere kijk op mensen en meedenken, is waar we voor staan.

Neem contact met ons op

Brief en curriculum selectie

Heeft u de werving zelf gedaan? En bent u op zoek naar een onafhankelijke adviseur voor de selectie van de motivatiebrieven en curriculae? Door samen goed vast te stellen aan welke persoonlijke competenties uw organisatie het meest behoefte heeft, zal de screening van de motivatie door een scoringsformulier worden ondersteund.

De ervaring leert dat het curriculum minder belangrijk is dan motivatiebrief en dat VH+P veelal andere kandidaten uitnodigt dan opdrachtgever zou doen met verassende resultaten. Intrinsieke motivatie, energieke van nieuwsgierige kandidaten zijn het tastbare resultaat. Samen met opdrachtgever houdt VH+P de 1e kennismakingsgesprekken met kandidaten.

Neem contact met ons op

Individuele loopbaancoaching

Voor een 15 tal Trainees (alumni) individuele heeft VH+P individuele loopbaancoaching gegeven. De trainees krijgen de mogelijkheid om (operationele) werkervaring op te doen bij De Erasmus Universiteit.

Doel van de loopbaancaoching is om de trainees zich bewust te laten worden van hun situatie, te helpen met reële keuzes te maken en feed back te geven op hun persoonlijke presentatie, curriculum vitae, de arbeidsmarktdrijfveren en het LinkedIn profiel . Het resultaat is dat de trainees vol energie hun zoektocht naar een functie (buiten de EUR) voortzetten.

Neem contact met ons op
 

Stuur direct een bericht